در این مطلب به جمع بندی فصل دو فیزیک دهم پرداخته شده است.

در این ویدیو مهندس ایدلخانی مولف کتاب آیکیو فیزیک انتشارات گاج، و بهترین دبیر فیزیک کنکور، خلاصه فصل ۲ فیزیک دهم و کل نکته های فشار توضیح داده اند.

کل نکته های فشار در یک چشم به هم زدن در این ویدیو جمع بندی فیزیک میتونید یاد بگیرید.

مشاهده این ویدیو برای شب امتحان فیزیک دهم یا دوران جمع بندی کنکور به شدت پیشنهاد می شود. همچنین برای مشاهده سایر ویدیو های آموزشی فیزیک دهم می تونید اینجا کلیک کنید.

۴.۲/۵ (۵ نظر)
این مطلب را هم بخوانید.
بهترین خلاصه میدان الکتریکی / فصل 1 فیزیک یازدهم