حلقه نجات – کلاس آنلاین جمع بندی فیزیک کنکور

۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
268فروش
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

حلقه نجات!

حلقه نجات، کامل ترین دوره جمع بندی فیزیک آنلاین کشور می باشد. این کلاس آنلاین فیزیک توسط استاد ایدلخانی مؤلف کتاب میکرو طبقه بندی و آیکیو گاج برگزار می شود. از طریق این صفحه میتوانید این کلاس را ثبت نام کنید. پس از پرداخت دوره، در هنگام برگزاری کلاس در این صفحه در قسمت محتوای بسته، لینک کلاس، جزوات و فیلم های دوره گذاشته می شود.

کلاس آنلاین

هم کنکور، هم امتحان نهایی!

شروع دوره

هفته اول اسفند ماه

مدت دوره

۱۲ هفته، هر هفته ۴/۵ ساعت!

روز و ساعت

دوشنبه ها ، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۲۰

درباره مهندس علیرضا ایدلخانی

مهندس علیرضا ایدلخانی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه امیر کبیر و مدرک کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران

تالیفات:

 •  کتاب میکرو طبقه بندی گاج
 •  کتاب IQ گاج
 • کتاب فار آزمون
 • کتاب شب امتحان خیلی سبز
 • کتاب آزمون خیلی سبز
 • طراح آزمون های آزمایشی گاج
علیرضا ایدلخانی
۴.۴/۵ (۵ نظر)
محتوای کلاس آنلاین حلقه نجات

برنامه حلقه نجات فایل های ضمیمه

کامل ترین دوره جمع بندی فیزیک آنلاین کشور

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

عضویت در گروه حلقه نجات فایل های ضمیمه

کامل ترین دوره جمع بندی فیزیک آنلاین کشور

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

کامل ترین دوره جمع بندی فیزیک آنلاین کشور

ویدیو حلقه نجات | هفته اول | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته اول | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته اول | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته دوم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته دوم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته دوم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته سوم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته سوم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته سوم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته چهارم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته چهارم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته چهارم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته پنجم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته پنجم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته پنجم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته ششم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته ششم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته ششم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | مباحث ریاضی | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | مباحث ریاضی | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته هفتم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته هفتم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته هفتم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته هشتم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته هشتم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته هشتم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته نهم | قسمت 1 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته نهم | قسمت 2 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو حلقه نجات | هفته نهم | قسمت 3 ویدئو

ویدیو های کلاس آنلاین حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آزمون های حلقه نجات

آزمون های حلقه نجات

دانلود آزمون 1 حلقه نجات + پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود آزمون 2 حلقه نجات + پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود آزمون 3 حلقه نجات + پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود آزمون 4 حلقه نجات + پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود آزمون 5 حلقه نجات + پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

حلقه نجات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدیو های آموزشی مفید

فصل 1 | اندازه گیری

آموزش آنلاین فصل 1 فیزیک پایه دهم

آموزش مفید | اندازه گیری ویدئو

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | اندازه گیری فایل های ضمیمه

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 2 | فشار

آموزش آنلاین فصل 2 فیزیک پایه دهم

آموزش مفید | قسمت 1 | فشار ویدئو

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آموزش مفید | قسمت 2 | فشار ویدئو

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | فشار فایل های ضمیمه

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 3 | کار و انرژی

آموزش آنلاین فصل 3 فیزیک پایه دهم

آموزش مفید | کار و انرژی ویدئو

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | کار و انرژی فایل های ضمیمه

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 4 | گرما

آموزش آنلاین فصل 4 فیزیک پایه دهم

آموزش مفید | گرما ویدئو

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | گرما فایل های ضمیمه

فیزیک دهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 1 | الکتریسیته ساکن

آموزش فصل 1 فیزیک پایه یازدهم

آموزش مفید | الکتریسیته ساکن | قسمت 1 ویدئو

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آموزش مفید | الکتریسیته ساکن | قسمت 2 ویدئو

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | الکتریسیته ساکن فایل های ضمیمه

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 2 | الکتریسیته جاری

آموزش فصل 2 فیزیک پایه یازدهم

آموزش مفید | الکتریسیته جاری (مقاومت) | قسمت 1 ویدئو

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آموزش مفید | الکتریسیته جاری (مقاومت) | قسمت 2 ویدئو

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | الکتریسیته جاری فایل های ضمیمه

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 3 | مغناطیس

آموزش فصل 3 فیزیک پایه یازدهم

آموزش مفید | مغناطیس ویدئو

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | مغناطیس فایل های ضمیمه

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 4 | القای الکترو مغناطیسی

آموزش فصل 4 فیزیک پایه یازدهم

آموزش مفید | القای الکترو مغناطیسی ویدئو

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | القای الکترو مغناطیس فایل های ضمیمه

فیزیک یازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 1 | حرکت شناسی

آموزش فصل 1 فیزیک پایه دوازدهم

آموزش مفید | حرکت شناسی | قسمت 1 ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آموزش مفید | حرکت شناسی | قسمت 2 ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | حرکت شناسی فایل های ضمیمه

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 2 | دینامیک

آموزش فصل 2 فیزیک پایه دوازدهم

آموزش مفید | دینامیک | قسمت 1 ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آموزش مفید | دینامیک | قسمت 2 ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | دینامیک فایل های ضمیمه

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 3 | نوسان و موج

آموزش فصل 3 فیزیک پایه دوازدهم

آموزش مفید | قسمت 1 | نوسان و موج ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آموزش مفید | قسمت 2 | نوسان و موج ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | نوسان و موج فایل های ضمیمه

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 4 | بازتاب و شکست

آموزش فصل 4 فیزیک پایه دوازدهم

آموزش مفید | بازتاب و شکست ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | بازتاب و شکست فایل های ضمیمه

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 5 | فیزیک اتمی

آموزش فصل 5 فیزیک پایه دوازدهم

آموزش مفید | فیزیک اتمی ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | فیزیک اتمی فایل های ضمیمه

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل 6 | فیزیک هسته ای

آموزش فصل 6 فیزیک پایه دوازدهم

آموزش مفید | فیزیک هسته ای ویدئو

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دانلود جزوه آموزشی مفید | فیزیک هسته ای فایل های ضمیمه

فیزیک دوازدهم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
 1. مبینا

  شروع و زده از هفته‌ی اول اسفند!
  و اینک برا دانش آموزان متوسط بدرد میخوره یا فقط قویا .. ؟!

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   برای تمام دانش آموزان مناسب هست.

 2. رضا

  سلام
  دانش اموز با سطح صفر هم میتونه شرکت کنه واقعا ؟ چطوری

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   بله. مناسب هست.

 3. آرین(خریدار محصول)

  سلام
  چرا پیشنیازی در پنل حلقه نجات نمیزارید؟

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   به زودی گذاشته میشه

 4. ستون

  ببخشید برای کنور شهریور تنظیم شده؟

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   برای تمام مقاطع مناسب هست

 5. فاطمه

  سلام ویدئو کلاس به صورت آفلاین هم در دسترس هست؟

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   بله

 6. مبینا(خریدار محصول)

  سلام ببخشید من ثبت نام کردم ولی گروه تلگرام رو نمیدونم چطور باید عضو بشم

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   در محتوای بسته روی لینک کانال کلیک کنید

   • مبینا(خریدار محصول)

    پس یعنی همون گروه، گروه رفع اشکال هست درسته؟

    • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

     بله

     • Jafari

      سلام من یکبار هزینه رو پرداخت کردم و تا امروز برام فیلم ها بالا میومد ولی الن نوشته دوره رو باید خریداری کنید من باید چیکار کنم

     • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

      سلام
      ابتدا باید وارد حساب کاربریتون شوید.
      در صورت مشکل به پشتبانی در واتس آپ پیام دهید.

 7. مبینا(خریدار محصول)

  ببخشید طبق برنامه ای که قرار دادین، تکالیف هم هست اما توی اون کانال تلگرام، من پیامی ندیدم برای تکالیف

 8. مبینا(خریدار محصول)

  ببخشید به کلاس آنلاین هم باید از همین جا دسترسی داشته باشیم؟ و اینکه کلاس ها چه ساعتی برگزار میشه؟

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام در گروه عضو شوید. هر هفته لینک قرار میگیره.

   • رضا(خریدار محصول)

    سلام پاسخ تشریحی ازمون کجا هس

    • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

     در قسمت پاسخ نامه می تونید دفترچه پاسخ تشریحی رو دانلود کنید

 9. نرگس

  سلام میشه توی حلقه نجات الآن شرکت کرد؟میشه آفلاین هم به ویدئو های قبلی دسترسی پیدا کرد؟

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   بله

افزودن نقد و بررسی

برچسب: