استاد ایدلخانی در استودیو شبکه آموزش درباره راهکارهای افزایش درصد درس فیزیک توضیح می دهد. حتما ویدیو زیر را تماشا کنید.
۳.۳/۵ (۳ نظر)
این مطلب را هم بخوانید.
آموزش فشار فصل دو فیزیک دهم