توت فرنگی کنکوری ها

رایگان
980فروش
رایگان

آموزش رایگان جمع بندی فیزیک کنکور

بسته توت فرنگی کنکور شامل فیلم های خلاصه فصل، جزوات خلاصه فصل و سؤالات ویژه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد. به مناسبت نوروز ۱۴۰۱، این بسته را می توانید به صورت رایگان استفاده نمایید.

۹ ساعت فیلم آموزشی

ساعت ها آموزش کاربردی

حجم نیم بها

تمام ویدیو های آموزشی فیزیک را با حجم نیم بها تماشا کنید.

یادگیری آنلاین

بلافاصله پس از پرداخت هزینه دوره، فیلم‌های دوره را می توانید مشاهده کنید.

دوره رایگان

بررسی کتاب درسی و حل سوالات امتحان نهایی

درباره مهندس علیرضا ایدلخانی

مهندس علیرضا ایدلخانی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه امیر کبیر و مدرک کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران

تالیفات:

 •  کتاب میکرو طبقه بندی گاج
 •  کتاب IQ گاج
 • کتاب فار آزمون
 • کتاب شب امتحان خیلی سبز
 • کتاب آزمون خیلی سبز
 • طراح آزمون های آزمایشی گاج
علیرضا ایدلخانی
۳.۵/۵ (۲ نظر)
برنامه توت فرنگی کنکوری ها

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

دانلود برنامه توت فرنگی کنکوری ها فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

فیلم های خلاصه توت فرنگی دوازدهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

فیلم خلاصه حرکت شناسی رایگان

توت فرنگی دوازدهم

فیلم خلاصه دینامیک رایگان

توت فرنگی دوازدهم

فیلم خلاصه نوسان و موج رایگان

توت فرنگی دوازدهم

فیلم خلاصه بازتاب و شکست رایگان

توت فرنگی دوازدهم

فیلم های خلاصه توت فرنگی یازدهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

فیلم خلاصه الکتریسیته ساکن | قسمت 1 رایگان

توت فرنگی یازدهم

فیلم خلاصه الکتریسیته ساکن | قسمت 2 رایگان

توت فرنگی یازدهم

فیلم خلاصه جریان الکتریکی رایگان

توت فرنگی یازدهم

فیلم خلاصه مغناطیس رایگان

توت فرنگی یازدهم

فیلم خلاصه القا رایگان

توت فرنگی یازدهم

فیلم های خلاصه توت فرنگی دهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

فیلم خلاصه اندازه‌گیری رایگان

توت فرنگی دهم

فیلم خلاصه کار و انرژی رایگان

توت فرنگی دهم

فیلم خلاصه فشار رایگان

توت فرنگی دهم

فیلم خلاصه گرما رایگان

توت فرنگی دهم

جزوات خلاصه توت فرنگی دوازدهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

جزوه خلاصه حرکت شناسی فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

جزوه خلاصه دینامیک فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

جزوه خلاصه نوسان و موج فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

جزوه خلاصه بازتاب و شکست فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

جزوه خلاصه فیزیک اتمی فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

جزوه خلاصه فیزیک هسته ای فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

جزوات خلاصه توت فرنگی یازدهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

جزوه خلاصه الکتریسیته ساکن فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

جزوه خلاصه جریان الکتریکی فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

جزوه خلاصه مغناطیس فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

جزوه خلاصه القا فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

جزوات خلاصه توت فرنگی دهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

جزوه خلاصه انداره گیری فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

جزوه خلاصه کار و انرژی فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

جزوه خلاصه فشار فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

جزوه خلاصه گرما فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه توت فرنگی دوازدهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

سؤالات ویژه حرکت | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه حرکت | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه حرکت | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه دینامیک | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه دینامیک | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه دینامیک | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه نوسان و موج | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه نوسان و موج | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه نوسان و موج | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه بازتاب و شکست فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه فیزیک اتمی فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه فیزیک هسته ای فایل های ضمیمه

توت فرنگی دوازدهم

سؤالات ویژه توت فرنگی یازدهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

سؤالات ویژه الکتریسیته ساکن | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه الکتریسیته ساکن | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه الکتریسیته ساکن | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه جاری | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه جاری | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه جاری | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه مغناطیس فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه القا فایل های ضمیمه

توت فرنگی یازدهم

سؤالات ویژه توت فرنگی دهم

جمع بندی فیزیک با طعم توت فرنگی

سؤالات ویژه فشار | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه فشار | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه فشار | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه کار و انرژی | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه کار و انرژی | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه کار و انرژی | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه کار و انرژی | سری چهارم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه گرما | سری اول فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه گرما | سری دوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

سؤالات ویژه گرما | سری سوم فایل های ضمیمه

توت فرنگی دهم

آزمون های توت فرنگی کنکوری ها

توت فرنگی کنکوری ها

آزمون شماره 1 توت فرنگی کنکوری ها به همراه پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

توت فرنگی کنکوری ها

آزمون شماره 2 توت فرنگی کنکوری ها به همراه پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

توت فرنگی کنکوری ها

آزمون شماره 3 توت فرنگی (کار و انرژی) کنکوری ها به همراه پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

توت فرنگی کنکوری ها

آزمون شماره 4 توت فرنگی (اندازه گیری) کنکوری ها به همراه پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

توت فرنگی کنکوری ها

آزمون شماره 5 توت فرنگی (حرکت شناسی) کنکوری ها به همراه پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

توت فرنگی کنکوری ها

آزمون شماره 6 توت فرنگی (دینامیک) کنکوری ها به همراه پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

توت فرنگی کنکوری ها

آزمون شماره 7 توت فرنگی (نوسان) کنکوری ها به همراه پاسخ تشریحی فایل های ضمیمه

توت فرنگی کنکوری ها

 1. سپهر(خریدار محصول)

  عالیه

 2. دنیز(خریدار محصول)

  سلام.ببخشید پاسخ و نتیجه امتحان ها رو کی میزارید؟

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   پاسخ های تشریحی بعد از برگزاری آزمون در صفحه توت فرنگی گذاشته می شود.
   کارنامه و پاسخ نامتون هم در صفحه حساب کاربری، قسمت سوابق آزمون می تونید مشاهده نمایید.

 3. مانیا محمدی

  حرف نداره فوق العاده ست

 4. عطا(خریدار محصول)

  حرف نداره !!!!! عالی

 5. ساراتشکری(خریدار محصول)

  سلام ازمون گرما هنوز پاسخش نيومده در سايت

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   گذاشته شده

 6. 9165609338

  مرسی ازتون عالیه عاالی

 7. 9034992474

  خیلی عالیه، روز ب روز بدرخشید استاد

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   موفق باشید

 8. 9130297640

  عالی خدا خیرتون بده

 9. Masumeh gharehvali

  فوق العادس دمتون گرم

 10. Aynaz

  سلام خسته نباشین خیلی عالی بود چند قسمت رو دیدم ولی چرا دیگه ویدیو ها باز نمیشن؟

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   ویدیو ها در حال حاضر مشکلی نداره و باز میشن.

 11. علی

  خیلی ممنون بسیار عالیه

 12. فائزه کریمی

  فوق العاده ای استاد….

 13. آرش عمارت پرداز(خریدار محصول)

  سلام خسته نباشید ببخشید ویدیو های توت فرنگی چرا باز نمیشن

  • علیرضا ایدلخانی(مدیریت)

   سلام
   ویدیو ها مشکلی ندارن و باز میشن.
   کش مرورگرتون رو پاک کنید و دوباره وارد صفحه شوید.

 14. بهار جوادی(خریدار محصول)

  ممنونم استاد از تدریس عالیتون

 15. هاجر

  سلام دستتون درد نکنه
  عالی هستن تدریس ها
  گرانش و تکانه رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟؟

 16. زهرا

  فیزیک اتمی کجاست پس؟😕

 17. 989339631213(خریدار محصول)

  ممنون عالی

 18. محمد

  استاد خیلی ممنون، خداخیرتون بده، واقعا از این بهتر نمیشد فیزیک رو جمع بندی کرد.
  اگه میشه فیلم جمعبندی فیزیک اتمی وهسته ایی هم بزارید. ممنون

 19. طاها

  منتظر فیزیک اتمی و هسته هم هستیم ❤

افزودن نقد و بررسی

برچسب: